PRIMAR – ing. ROMAN IOAN

REALIZARI 2000- 2010

1. Alimentarea cu apa a localitatii Viisoara.

2. Alimentarea cu apa a localitatii Urca

3. Implementare proiect FEADR “Canalizare ape reziduale menajere in localitatea Viisoara si modernizare strazi”

4. Construire gradinita cu program prelungit in localitatea Viisoara

5. Decolmatarea paraului Valea Soporului.

6. Concesionarea colectarii deseurilor menajere in localitatile Viisoara si Urca

7. Extindere retea electrica in zona Rat

8. Extindere retea gaze naturale in zona Rat

9. Reabilitarea scolilor si gradinitelor din localitatilor Viisoara si Urca.

10. Reparatii capitale la Caminul Cultural Viisoara si Urca.

11. Reabilitarea iluminatului public

12. Repararea si pietruirea tuturor strazilor din comuna.

13. Inaugurarea rezervatiei “Dealul cu fluturi” de la Viisoara.

14. Extinderea telefoniei digitale in comuna.

15. Infratirea localitatii Urca cu localitatea St. Callais din Franta.

16. Protectie sociala pentru familiile nevoiase.

17. Curatirea pasunii comunale de vegetatie lemnoasa.

18. Dotarea Primariei cu mobilier si cu tehnica de calcul.

19. Asfaltarea drumului spre Primarie.

20. Construirea de poduri si podete peste Valea Soporului si Valea Lata la Buturi.

21. Dotarea Bibliotecii cu carti noi si informatizarea acesteia.

22. Infiintarea echipei de fotbal “Victoria Viisoara”.

23. Reparatii capitale la sediul Primariei,

24. Decolmatarea paraului Valea Lata si imbunatatiri funciare pe 200 ha, (construirea poduri si podete).

25. Asfaltarea Drumului Comunal 61 Urca.

26. Procurarea unui buldoexcavator pentru intretinerea drumurilor comunale.

27. Modernizarea scolilor din comuna prin introducerea apei potabile, a incalzirii centrale si dotarea cu material didactic modern a acestora.

28. Amenajarea terenurilor de sport din Viisoara si Urca.

29. Extinderea retelei de telefonie digitala in Viisoara si Urca la nivelul solicitarilor.

30. Reparatii capitale la cladirea Udrea – proiect Phare “Sanatate pentru toti”.

31. Infiintarea unui centru de tineret pentru Integrarea Europeana (proiect “Economia bazata pe cunoastere” – PAPI – Punct de Acces Public la Infornatii).

32. Concesionarea de terenuri tinerilor casatoriti pentru construirea de gospodarii personale.

33. Dezvoltarea activitatilor culturale prin sustinerea formtiei de dansuri populare de la Urca, infiintarea Corului Laic in Viisoara si a formatiei de dansuri tigănești.

 PLANURI DE VIITOR

1. Finalizarea lucrarilor de alimentare cu apa potabila a localitatilor Viisoara si Urca.

2. Extindere retea electrica in zona Zurcumba, Vomir, Coasa

3. Infiintarea unui Centru de Colectare a Legumelor si Fructelor la Viisoara.

4. Amenajarea parcului comunal din Viisoara prin dotari cu banci, spatii de joaca pentru copii si plantarea de arbori ornamentali prin atragerea de fonduri europene.

5. Amenajarea unui punct medical permanent la Urca.

6. Finalizarea aplicarii corecte a legilor Fondului Funciar.

7. Amenajarea unui parc in fata Primariei.

8. Modernizarea tuturor strazilor din localitatea Viisoara (asfaltare), trotuare si rigole.

9. Impadurire.

10. Amenajarea unui muzeu al tehnicii populare.

11. Modernizarea drumurilor de exploatatie agricola.

12. Atragerea de fonduri pe programe speciale – europene pentru ajutorarea familiilor sarace, prin infiintarea unor activitati generatoare de venituri.