Afaceri

Pentru dezvoltarea socio-economică a comunei și, implicit pentru ridicarea nivelului de trai al locuitorilor, administrația locală este dispusă să colaboreze cu eventualii investitori oferind anumite facilități, printre care:

  • prezentare și reperezentare comunitate
  • suport logistic și consultanță
  • scutiri de taxe și impozite în temeiul legal
  • concesionări de terenuri
  • asigurare infrastructură (electrică, apă etc)

Principale sectoare favorabile ar fi:

  • agricultura – amenajarea unor puncte de colectare, depozitare și valorificare a produselor agricole
  • zootehnia – amenajarea unor ferme specializate în creșterea ovinelor, bovinelor, porcinelor, și a unor centre de preluare și valorificare a produselor de origine animală: lapte, carne, lână, piei
  • agroturism – amenajarea unor puncte de cazare (pensiuni), având în vedere că localitatea este situată într-o zonă ecologică și turistică, cel mai important obiectiv fiind “Dealul cu fluturi” Viisoara.
  • viticultura

Distanța de 2 km dintre Viișoara și Câmpia Turzii, care este de fapt o luncă roditoare, unde există un proiect de extindere a unor case – vile prin parcelare, și în care pământul începe să fie bine cotat pe piața imobiliară, reprezintă un proiect edilitar atractiv.

Principala preocupare a locuitorilor comunei este agricultura. Ca urmare, și principale societăți care există în comună sunt tot din domeniul agriculturii și zootehniei.

Dintre acestea enumerăm:

SC Ada Prodcom SRL – agricultură și zootehnie

SC Noraly Agroserv SRL – agricultură și zootehnie

SC Agroleg SRL – agricultură

SC Dyrp Trans SRL – transport rutier de mărfuri

SC Haak SRL – materiale de construcții

SC Conf Tub Inox SRL – construcții metalice

SC CB Electric SRL – instalații electrice

SC Helia Hex Exim SRL – materiale de construcții

SC Proaspat si Crocant SRL – restaurant